• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • trykkregulerende ventil
  zawór regulujący ciśnienie

  En trykkregulerende ventil regulerer lufttrykket. Det finnes to typer slike ventiler: trykkbegrensningsventiler (sikkerhetsventiler) og trykkreguleringsventiler.

  Zawór regulujący ciśnienie to zawrór, który reguluje ciśnienie. Istnieją dwa rodzaje zaworów tej kategorii: zawory ograniczające ciśnienie (zawory bezpieczeństwa) i zawory regulujące ciśnienie.