• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • trykkreduksjonsventil
  zawór ograniczajacy ciśnienie

  En trykkreduksjonsventil er en ventil som reduserer trykket til en motor eller sylinder til ønsket verdi. En fjær som kan justeres ved hjelp av en skrue, holder ventilen normalt åpen. Dersom lufttrykket blir større enn det trykket vi har stilt fjæren på, vil ventilen stenge.

  Zawór ograniczający ciśnienie to zawór, którego zadaniem jest obniżanie ciśnienia w silniku lub cylindrze do pożądanej wartości. Sprężyna nastawiana przy pomocy śruby utrzymuje zawór w pozycji normalnie otwartej. Jeśli ciśnienie powietrza przekroczy wartość ustawionej sprężyny, to zawór sie zamknie.

  Trykkreduksjonsventil