VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • trykkluftstyring
  sterowanie pneumatyczne

  Trykkluftstyring er en av mange måter å styre pneumatiske ventiler på. En 5/2-ventil blir styrt av to 3/2-ventiler med ruller. Luft fra 3/2-ventilen blir ført til 5/2-ventilen og trykker stempelet i ventilen fram og tilbake ettersom rullene blir påvirket av stempelstangen i sylinderen.

  Sterowanie pneumatyczne to jeden z wielu sposobów sterowania zaworów pneumatycznych. Zawór 5/2 sterowany jest przy pomocy dwóch zaworów 3/2 z rolkami. Kiedy rolki zostaną pobudzone przez drąg tłokowy cylindra, to powietrze z zaworu 3/2 zostanie przepchnięte do zaworu 5/2, poruszając tłokiem zaworu w tę i z powrotem.